Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá tình hình nhiễm vi sinh vật trên bàn tay nhân viên chế biến thực phẩm ở các nhà hàng, khách sạn tại Khánh Hòa năm 2010 - 2011
Authors: Nguyễn Duy Long
Advisor: Khuất Hữu Thanh
Keywords: Vi sinh vật gây bệnh; Nghiên cứu
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Đánh giá tình hình nhiễm một số vi sinh vật gây bệnh trên bàn tay nhân viên chế biến thực phẩm tại các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đề xuất giải pháp nhằm giảm nguy cơ nhiễm khuẩn bàn tay hạn chế việc vi khuẩn gây bệnh từ tay lây truyền qua thực phẩm, giảm nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ sinh học - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1733
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUAN VAN CAO HOC - NGUYEN DUY LONG.pdf
    Restricted Access
 • N?i dung
  • Size : 5,61 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom Tat luan van Thac Si.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 163,05 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.