OER - Công nghệ thông tin; Công nghệ giáo dục (404)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 404

 • OER000003183.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Pavel, Luzanov; Egor, Rogov; Igor, Levshin (2018)

 • Cuốn sách PostgreSQL for Beginners dành cho những người mới bắt đầu làm quen với thế giới PostgreSQL. Nó chứa một số thông tin cơ bản về DBMS này và các tính năng chính của nó, lịch sử lộ trình tạo và phát triển, hướng dẫn cài đặt từng bước và hướng dẫn bắt đầu.

 • OER000003182.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Bryce Merkl, Sasaki; Joy, Chao; Rachel, Howard (2018)

 • Sách điện tử này sẽ đưa những người mới đến với thế giới đồ thị thông qua những kiến thức cơ bản về công nghệ đồ thị, bao gồm: Sử dụng ngôn ngữ truy vấn Cypher trực quan; Tầm quan trọng của mối quan hệ dữ liệu; Sự khác biệt chính giữa cơ sở dữ liệu đồ thị và quan hệ; Và nhiều hơn nữa. Tìm hiểu lý do tại sao việc triển khai công nghệ biểu đồ sẽ mang lại cho bạn thông tin&...

 • OER000003181.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : - (2019)

 • Phần tử Canvas là một phần của HTML5 và cho phép hiển thị động, có thể viết được các hình dạng 2D và hình ảnh bitmap. Thông qua WebGL, nó cho phép hiển thị hình dạng và hình ảnh 3D. HTML5 Canvas cũng giúp tạo trò chơi 2D. Đây là cuốn sách Canvas HTML5 không chính thức và miễn phí được tạo ra cho mục đích giáo dục. Tất cả nội dung được trích xuất từ Tài liệu Stack Overflow, được viết&#x...

 • OER000003180.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : - (2019)

 • SAS (Hệ thống phân tích thống kê) là bộ phần mềm thống kê để quản lý dữ liệu, phân tích nâng cao, phân tích đa biến, thông tin kinh doanh, điều tra tội phạm và phân tích dự đoán. Đây là cuốn sách SAS không chính thức và miễn phí được tạo ra cho mục đích giáo dục. Tất cả nội dung được trích xuất từ Tài liệu Stack Overflow, được viết bởi nhiều cá nhân tại Stack Overflow.

 • OER000003179.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : - (2019)

 • Vim là trình soạn thảo văn bản đa chế độ (phương thức) dựa trên bảng điều khiển. Nó được sử dụng rộng rãi và có sẵn theo mặc định trên tất cả các hệ thống Unix, Linux và Apple OS X. Vim có một cộng đồng hoạt động rộng lớn và lượng người dùng rộng rãi. Trình chỉnh sửa hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ lập trình phổ biến và có sẵn nhiều plugin để mở rộng các tính năng của nó. Đây ...

 • OER000003178.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : - (2019)

 • Matplotlib là một thư viện vẽ đồ thị cho Python. Nó cung cấp các API hướng đối tượng để nhúng các biểu đồ vào các ứng dụng. Nó tương tự như MATLAB về dung lượng và cú pháp. Đây là cuốn sách Python Matplotlib không chính thức và miễn phí được tạo ra cho mục đích giáo dục. Tất cả nội dung được trích xuất từ Tài liệu Stack Overflow, được viết bởi nhiều cá nhân tại Stack Overflow.

 • OER000003177.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Charu C.,  Aggarwal (2018)

 • Khái niệm cơ bản về mạng nơ-ron: Nhiều mô hình học máy truyền thống có thể được hiểu là trường hợp đặc biệt của mạng nơ-ron. Hai chương đầu tiên nhấn mạnh vào việc tìm hiểu mối quan hệ giữa học máy truyền thống và mạng lưới thần kinh. Máy vectơ hỗ trợ, hồi quy tuyến tính/hậu cần, phân tách giá trị số ít, hệ số hóa ma trận và hệ thống gợi ý được hiển thị là các trường hợp đặc ...

 • OER000003176.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : - (2019)

 • EPPlus là thư viện .NET đọc và ghi các tệp Excel bằng định dạng Office Open XML (xlsx). Đây là cuốn sách .NET EPPlus không chính thức và miễn phí được tạo ra cho mục đích giáo dục. Tất cả nội dung được trích xuất từ Tài liệu Stack Overflow, được viết bởi nhiều cá nhân tại Stack Overflow.

 • OER000003175.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Glencora, Borradaile (2021)

 • Cuốn sách này có thể được đọc một cách tuyến tính hoặc bạn có thể chọn lọc những gì bạn muốn tìm hiểu. Mỗi chương đều được mở đầu bằng những gì bạn nên đọc trước (để biết thông tin cơ bản) và kết thúc bằng những gì bạn có thể muốn đọc tiếp theo.

 • OER000003174.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : - (2018)

 • Sách Java Notes for Professionals được biên soạn từ Stack Overflow Documentation, nội dung được viết bởi các tác giả tại Stack Overflow.

 • OER000003173.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : - (2019)

 • Sách .NET Framework Notes for Professionals được biên soạn từ Stack Overflow Documentation, nội dung được viết bởi các tác giả tại Stack Overflow.

 • OER000003172.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : - (2019)

 • Sách C# Notes for Professionals được biên soạn từ Stack Overflow Documentation, nội dung được viết bởi các tác giả tại Stack Overflow.

 • OER000003171.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : - (2019)

 • Sách Ghi chú thuật toán dành cho chuyên gia được biên soạn từ Tài liệu về Stack Overflow, nội dung được viết bởi những người tại Stack Overflow.

 • OER000003170.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : - (2018)

 • Sách Entity Framework Notes for Professionals được biên soạn từ Stack Overflow Documentation, nội dung được viết bởi những người tại Stack Overflow.

 • OER000003169.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Michael, Oberguggenberger; Alexander, Ostermann (2018)

 • Sách giáo khoa/tài liệu tham khảo dễ theo dõi này trình bày phần giới thiệu ngắn gọn về phân tích toán học theo quan điểm thuật toán, đặc biệt tập trung vào các ứng dụng phân tích và các khía cạnh của mô hình toán học. Văn bản mô tả lý thuyết toán học cùng với các khái niệm và phương pháp phân tích số cơ bản, được làm phong phú bằng các thí nghiệm máy tính sử dụng các ứng dụng...

 • OER000003168.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Svein, Linge; Hans Petter, Langtangen (2020)

 • Cuốn sách này trình bày lập trình máy tính như một phương pháp then chốt để giải các bài toán. Ấn bản thứ hai của cuốn sách được đón nhận nồng nhiệt này đã được sửa đổi rộng rãi: Tất cả mã hiện được viết bằng Python phiên bản 3.6 (không còn là phiên bản 2.7 nữa). Ngoài ra, hai chương đầu tiên của ấn bản trước đã được mở rộng và chia thành 5 chương mới, nhờ đó mở rộng phần giới...

 • OER000003167.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : - (2019)

 • C # là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, hiện đại và có mục đích chung được phát âm là "C Sharp". Đây là ebook C# không chính thức và miễn phí được tạo ra cho mục đích giáo dục. Tất cả nội dung được trích xuất từ Tài liệu Stack Overflow, được viết bởi nhiều cá nhân tại Stack Overflow.

 • OER000003166.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Richard L., Halterman (2018)

 • Cuốn sách này không cố gắng đề cập đến tất cả các khía cạnh của ngôn ngữ lập trình C++. Các lập trình viên có kinh nghiệm nên tìm những cuốn sách trình bày chi tiết hơn về C++ ở nơi khác. Trọng tâm ở đây là giới thiệu các kỹ thuật lập trình và phát triển những thói quen tốt. Để đạt được mục tiêu đó, cách tiếp cận của chúng tôi tránh một số tính năng ẩn của C++ và tập trung&#x...

 • OER000003165.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Antti, Salonen (2018)

 • Cuốn sách này hướng đến những độc giả quan tâm đến phát triển phần mềm nhưng có rất ít hoặc chưa có kinh nghiệm trước đó. Cuốn sách tập trung vào việc giảng dạy các nguyên tắc cốt lõi xung quanh việc phát triển phần mềm. Nó sử dụng một số công nghệ cho mục tiêu này (ví dụ: C, Python, JavaScript, HTML, v.v.) nhưng không phải là một cuốn sách về bản thân các công nghệ đó. Người đọc sẽ tì...