Bg-Toán tin (52)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 52

 • Bg00000000064.pdf.jpg
 • Public lecture


 • Authors : Nguyễn Xuân, Thảo (2022)

 • Bài giảng Phương trình vi phân và lý thuyết chuỗi gồm: Phương trình vi phân cấp một (TT): Phương trình vi phân phân li biến số: Định nghĩa, Cách giải, Một số ứng dụng. Phương trình thuần nhất (đẳng cấp). Phương trình tuyến tính. Phương trình tuyến tính cấp một. Phương trình Bernoulli. Phương trình vi phân toàn phần. Thừa số tích phân

 • Bg00000000063.pdf.jpg
 • Public lecture


 • Authors : Nguyễn Xuân, Thảo (2022)

 • Bài giảng Phương trình vi phân và lý thuyết chuỗi gồm: Chuỗi Fourier, Khai triển hàm số thành chuỗi Fourier, Khái niệm cơ bản về Phương trình vi phân, Một số ứng dụng, Sinh trưởng tự nhiên và thoái hoá, Quá trình nguội đi và nóng lên, Các mô hình toán, Phương trình vi phân cấp một, Phương trình vi phân khuyết.

 • Bg00000000062.pdf.jpg
 • Public lecture


 • Authors : Nguyễn Xuân, Thảo (2022)

 • Bài giảng Phương trình vi phân và lý thuyết chuỗi gồm: Chuỗi luỹ thừa, Khai triển một số hàm số sơ cấp cơ bản, Một số khai triển, Ứng dụng của chuỗi luỹ thừa, Tính gần đúng, Chuỗi FOURIER, Chuỗi lượng giác, chuỗi Fourier , Chuỗi lượng giác, Điều kiện để hàm số khai triển được thành chuỗi Fourier.

 • Bg00000000030.pdf.jpg
 • Public lecture


 • Authors : Vương Mai, Phương (2021)

 • Bài giảng về Ánh xạ tuyến tính gồm: Khái niệm Ánh xạ tuyến tính, Đơn cấu, toàn cấu, đẳng cấu, Hạt nhân và ảnh. Ma trận của axtt, Phép biến đổi tuyến tính, Ma trận đồng dạng. Trị riêng và vector riêng, Bài toán chéo hóa, Chéo hóa ma trận,Thuật toán chéo hóa phép BĐTT.

 • Bg00000000032.pdf.jpg
 • Public lecture


 • Authors : Vương Mai, Phương (2021)

 • Bài giảng về Ma trận - Định thức gồm ma trận, các phép toán. định thức bằng khai triển laplace, tính chất cơ bản của định thức. hạng của ma trận, ma trận nghịch đảo, hệ phương trình tuyến tính