Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ ép chảy thuận thanh nhôm định hình
Authors: Tạ Văn Thu
Advisor: Nguyễn Đắc Trung
Keywords: Công nghệ; Ép
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về công nghệ ép chảy. Nghiên cứu trạng thái ứng suất, biến dạng, lực và công trong quá trình ép chảy. Nghiên cứu ứng dụng phần mềm deform - 3D vào mô phỏng số quá trình biến dạng tạo hình. Mô hình hóa quá trình ép chảy thuận thanh nhôm định hình ở trạng thái nón.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ chế tạo máy - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2432
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255024.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 2,6 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255024.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 84,9 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.