Ths-Môi trường (645)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 645

  • 336909-TT.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Đỗ Thị Duyên;  Advisor : Trần Lệ Minh (2023)

  • Tổng quan về ô nhiễm amoni trong nước dưới đất, phương pháp xử lý amoni trong nước dưới đất, ứng dụng của phương pháp trao đổi ion xử lý amoni trong nước dưới đất; phương pháp nghiên cứu và quy trình thực nghiệm; kết quả và thảo luận.