Ths-Môi trường (628)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 628

 • 310259.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Nguyễn, Thị Mai Lựu;  Advisor : Hoàng, Thị Thu Hương (2016)

 • Giới thiệu khái niệm về quá trình tự làm sạch, năng lực môi trường, sức tải môi trường, vũng vịnh; điều kiện tự nhiên - môi trường khu vực vịnh Đà Nẵng. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu hiện trạng môi trường nước vịnh Đà Nẵng; đánh giá quá trình tự làm sạch các hợp chất ni tơ trong nước vịnh Đà Nẵng; đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

 • 297703.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Nguyễn, Văn Linh;  Advisor : Đặng, Minh Hằng; Đặng, Xuân Hiển (2016)

 • Tổng quan bãi chôn lấp chất thải rắn, nước rỉ rác, các quá trình và công nghệ sinh học kỵ khí. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả của việc ảnh hưởng của PH tới hiệu quả xử lý COD; ảnh hưởng của thời gian lưu nước (HRT) với hiệu quản xử lý COD; ảnh hưởng của tải trọng COD đối với hiệu suất xử lý COD,...

 • 297517.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Nguyễn, Thị Thùy Linh;  Advisor : Nguyễn, Đức Hùng (2016)

 • Nêu ứng dụng của vật liệu gốm sứ, thủy tinh; các biện pháp làm sạch bề mặt vật liệu gốm sứ, thủy tinh; nano bạc và khả năng ứng dụng để bảo vệ môi trường; lớp phủ nano bạc trên bề mặt vật liệu. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu tỉ lệ hỗn hợp tạo màng phủ, phương pháp tạo lớp phủ nano bạc; khảo sát nhiệt độ nung vật liệu; khảo sát khả năng diệt khuẩn.

 • 297252.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Đào, Thị Huyền Trang;  Advisor : Huỳnh, Trung Hải (2016)

 • Tổng quan vấn đề các thiết bị điện và điện tử. Quy trình thực nghiệm. Kết quả khảo sát các ảnh hưởng của quá trình thiêu đến hiệu suất thu hồi Cu, ảnh hưởng của nhiệt độ thiêu đến hiệu suất thu hồi Cu,...