Ths-Môi trường (566)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 566

  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Hoàng Minh Sáng;  Advisor : Tưởng Thị Hội (2014)

  • Tổng quan về quản lý chất thải rắn và công nghệ xử lý. Nêu hiện trạng quản lý chất thải rắn tỉnh Hưng Yên. Đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Hưng Yên đến năm 2025

  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Bùi Vân Anh;  Advisor : Đặng Xuân Hiển (2014)

  • Tổng quan về đặc trưng ô nhiễm của nước rác, ưu nhược điểm của các phương pháp xử lý và cơ sở lý thuyết phương pháp kết tủa MAP. Nêu phương pháp nghiên cứu xử lý amoni bằng kỹ thuật kết tủa MAP. Kết quả khảo sát ảnh hưởng tốc độ khuấy trộn và thời gian khuấy trộn tới hiệu quả xử lý NH4+N,...