Ths-Môi trường (577)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 577

  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Phạm Văn Cung;  Advisor : Huỳnh Trung Hải (2012)

  • Trình bày tổng quan về ô nhiễm môi trường và đánh giá phân loại xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường của Việt Nam. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường tỉnh Quảng Ninh. Kết quả phân loại xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2011. Xây dựng phương pháp đánh giá phân loại các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh