Ths-Nhiệt lạnh (146)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 146

 • 334110-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Tiến Anh;  Advisor : Lê Kiều Hiệp (2023)

 • Tổng quan về công nghệ đốt than phun và đồng đốt than - sinh khối; xây dựng mô hình nghiên cứu; nghiên cứu mô phỏng quá trình cháy than phun trong buồng đốt thực nghiệm; nghiên cứu mô phỏng quá trình đồng đốt than và sinh khối trong buồng đốt thực nghiệm.

 • 327775-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Vũ Ngọc Cảnh;  Advisor : Lê Đức Dũng (2021)

 • Tổng quan về nhiên liệu sinh khối, lý thuyết về khí hóa sinh khối; công nghệ khí hóa sinh khối và ứng dụng; nghiên cứu thiết bị khí hóa sinh khối liên tục công suất nhỏ.

 • 255618.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Thị Thu Hường;  Advisor : Lại Ngọc Anh (2012)

 • Trình bày các vấn đề chung. Phương trình trạng thái. Số liệu nhiệt động của một số HFO. Phương trình trạng thái backone. Nghiên cứu đánh giá chu trình máy lạnh nén hơi sử dụng môi chất HFO- 1234E(E) và HFO- 1234ZF. Kết quả và bàn luận

 • 319709-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Phạm Tiến Dũng;  Advisor : Nguyễn Đình Vịnh; Phạm Văn Tùy (2020)

 • Tổng quan kho lưu trữ và nhu cầu về kho lưu trữ, yêu cầu đối với kho lưu trữ, mối quan hệ giữa hút ẩm và nhiệt độ môi trường; bơm nhiệt và ứng dụng; tính toán bơm nhiệt hút ẩm cho kho lưu trữ.