Ths-Nhiệt lạnh (153)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 153

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Vũ Việt Dũng;  Advisor : Nguyễn Bá Chiến; Hồ Hữu Phùng (2023)

 • Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực tiễn mô hình kho lạnh tại nước ta, đặc biệt là kho lạnh bảo quản rau củ qua. Xây dựng mô hình kho lạnh. Mô phỏng trường vận tốc, nhiệt độ của dòng không khí thổi trong kho lạnh bằng phần mềm mô phỏng CFD (Ansys Fluent). Đánh giá kết quả của các thông số. Đưa ra thiết kế tối ưu cho việc bố trí lắp đặt các dành lạnh trong kho bảo quản lạnh.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Đỗ Tiến Công;  Advisor : Trần Thị Thu Hằng (2023)

 • Nghiên cứu tổng quan về áp dụng công nghệ khí điều biến để sấy vật liệu dạng thái lát, các mô hình thực nghiệm và lý thuyết để mô tả quá trình sấy. Xây dựng hệ thống thí nghiệm sử dụng khí điều biến nói chung và không khí để sấy một số vật liệu dạng thái lát. So sánh và đánh giá kết quả mô phỏng kết quả thực nghiệm.

 • 334169-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Hoàng Thị Hoài Thu;  Advisor : Trần Thị Thu Hằng (2023)

 • Tổng quan về kỹ thuật sấy trong bảo quản thực phẩm, quá trình sấy trong môi trường hơi nước quá nhiệt, nhu cầu ứng dụng công nghệ sấy bơ sử dụng hơi nước quá nhiệt; thực nghiệm quá trình sấy bơ trong môi trường hơi nước quá nhiệt; xây dựng mô hình thực nghiệm quá trình sấy bơ trong môi trường hơi nước quá nhiệt; mô hình lý thuyết mô tả động lực quá trình sấy.

 • 334110-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Tiến Anh;  Advisor : Lê Kiều Hiệp (2023)

 • Tổng quan về công nghệ đốt than phun và đồng đốt than - sinh khối; xây dựng mô hình nghiên cứu; nghiên cứu mô phỏng quá trình cháy than phun trong buồng đốt thực nghiệm; nghiên cứu mô phỏng quá trình đồng đốt than và sinh khối trong buồng đốt thực nghiệm.

 • 327775-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Vũ Ngọc Cảnh;  Advisor : Lê Đức Dũng (2021)

 • Tổng quan về nhiên liệu sinh khối, lý thuyết về khí hóa sinh khối; công nghệ khí hóa sinh khối và ứng dụng; nghiên cứu thiết bị khí hóa sinh khối liên tục công suất nhỏ.

 • 255618.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Thị Thu Hường;  Advisor : Lại Ngọc Anh (2012)

 • Trình bày các vấn đề chung. Phương trình trạng thái. Số liệu nhiệt động của một số HFO. Phương trình trạng thái backone. Nghiên cứu đánh giá chu trình máy lạnh nén hơi sử dụng môi chất HFO- 1234E(E) và HFO- 1234ZF. Kết quả và bàn luận