Ths-Nhiệt lạnh (137)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 137

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Phạm Tiến Dũng;  Advisor : Nguyễn Đình Vịnh; Phạm Văn Tùy (2020)

 • Tổng quan kho lưu trữ và nhu cầu về kho lưu trữ, yêu cầu đối với kho lưu trữ, mối quan hệ giữa hút ẩm và nhiệt độ môi trường; bơm nhiệt và ứng dụng; tính toán bơm nhiệt hút ẩm cho kho lưu trữ.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Thu Hằng;  Advisor : Đặng Quốc Phú (2010)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ sấy phun. Nghiên cứu thực nghiệm. Mô hình toán học mô tả quá trình truyền nhiệt truyền chất trong thiết bị sấy phun cùng chiều. Ảnh hưởng của các thông số vận hành tới quá trình truyền nhiệt truyền chất trong hệ thống sấy phụ. Tác giả trình bày kết luận và kiến nghị.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Đỗ Văn Dũng;  Advisor : Nguyễn Đình Vịnh; Phạm Văn Tùy (2019)

 • Tổng quan tình hình và chính sách sử dụng năng lượng chung tại các tòa nhà thương mại, tình trạng vận hành thực tế chung và các thiết bị thường được sử dụng trong bếp ăn công nghiệp Việt Nam, Flamingo Đại Lải resort; tính toán thiết kế tủ sấy bát sử dụng bơm nhiệt và tính toán bộ hấp thu nhiệt trên bề mặt bếp; mô hình hóa bằng phần mềm mô phỏng Ansys; kết quả và thảo luận; kết luận.