Ths-Vật liệu (256)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 256

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Hoan;  Advisor : Tạ Ngọc Dũng (2013)

 • Trình bày tổng quan về vật liệu Geopolyme. Nội dung và phương pháp thiết bị sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu và thảo luận.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Mạnh Cương;  Advisor : Tạ Ngọc Dũng (2010)

 • Trình bày tính hiệu quả của sàng R0045 theo tiêu chuẩn ASTM so với TCVN: 2003 sử dụng sàng R008 và phương pháp phân tích giải cỡ hạt bằng phương pháp lazer cho ta biết giải cỡ hạt của xi măng qua đó đánh giá được chính xác hơn chất lượng của xi măng. Đồng thời chỉ ra được giải cỡ hạt hợp lý hơn từ đó làm cơ sở cho việc điều chỉnh bi đạn và phối liệu làm cơ sở xây dựng mộ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Khánh Toàn;  Advisor : Trần Ngọc Khiêm (2010)

 • Trình bày tổng quan về các ion đất hiếm, vật liệu SnO2 và silica. Quy trình thực nghiệm chế tạo vật liệu SnO2: Eu3+ phân tán trong mạng nền silica và các kỹ thuật phân tích cấu trúc, tính chất vật liệu. Phân tích và thảo luận các kết quả về phổ nhiễu xạ tia X, ảnh hiển vi điện tử truyền qua (TEM), phổ huỳnh quang của các mẫu vật liệu chế tạo được.