Ths-Vật liệu (325)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 325

 • 297628.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Nguyễn, Văn Hưng;  Advisor : Bùi, Anh Hòa (2016)

 • Tổng quan về đúc liên tục. Các khuyết tật phôi đúc liên tục. Thực nghiệm công nghệ đúc liên tục của nhà máy phôi thép Việt-Ý. Kết quả thực tế các loại khuyết tật nứt của phôi đúc xảy ra tại nhà máy, ảnh hưởng của thành phần hóa học, chế độ làm nguội lần hai.

 • 297604.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Lê, Xuân Hậu;  Advisor : Tạ, Ngọc Dũng (2016)

 • Tổng quan về bê tông hạt mịn, cốt liệu mịn (vi cốt liệu) trong bê tông, về phụ gia đá vôi. Giới thiệu nguyên vật liệu sử dụng và phương pháp nghiên cứu. Kết quả tỷ lệ N/X trên các tính chất của bê tông; ảnh hưởng của hàm lượng và độ mịn bột đá vôi đến độ chảy của hỗn hợp bê tông, cường độ bê tông

 • 297603.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Tạ, Văn Luân;  Advisor : Tạ, Ngọc Dũng (2016)

 • Tổng quan về xi măng pooclăng, xi măng pooclăng hỗn hợp, xi măng đá vôi. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu. Kết quả ảnh hưởng của các đá vôi đến cường độ của xi măng, ảnh hưởng của các loại đá vôi đến lượng nước tiêu chuẩn và thời gian đông kết,...