Ths-Vật liệu (274)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 274

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tiến Giang;  Advisor : Trần Văn Dũng (2010)

 • Trình bày tổng quan vật liệu kim loại bền nhiệt có điễn dẫn cao. Phân tích lựa chọn phương án công nghệ và thiết bị chế tạo vật liệu compozit cốt hạt mịn bền nhiệt có điện dẫn cao. Kỹ thuật thực nghiệm chế tạo vật liệu tổ hợp bến nhiệt có điện dẫn cao ứng dụng làm phôi điện cực hàn cắt hồ quang plasma. Kết quả và bàn luận. Kết luận và kiến nghị.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Anh Quang;  Advisor : Lê Thái Hùng (2013)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ SPD - ECAP. Các tính chất hóa lý, ứng dụng của đồng trong y học và tạo hình siêu dẻo vật liệu. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình ECAP bằng phần mềm Abaqus. Thực nghiệm chế tạo vật liệu đồng có cấu trúc siêu mịn và nano bằng phương pháp ECAP

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Hoan;  Advisor : Tạ Ngọc Dũng (2013)

 • Trình bày tổng quan về vật liệu Geopolyme. Nội dung và phương pháp thiết bị sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu và thảo luận.