Ts-Công nghệ thông tin (39)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 39

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Thị Thanh Nhàn;  Advisor : Lê Thị Lan; Hoàng Văn Sâm (2020)

 • Các nghiên cứu liên quan; Phương pháp nhận dạng lá cây dựa trên bộ mô tả nhân; Kỹ thuật kết hợp sau cho nhận dạng cây dựa trên nhiều bộ phận; Hướng tới việc xây dựng hệ thống tìm kiếm cây tự động dựa trên nhận dạng cây;.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hồ Ngọc Vinh;  Advisor : Đỗ Long Vân; Phan Trung Huy (2012)

 • Trình bày các khái niệm và kết quả liên quan. Mã luân phiên. Ngôn ngữ chính quy và otomat mở rộng. Mã với từ định biên.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Ngô Minh Dũng;  Advisor : Vũ Kim Bảng; Đặng Văn Chuyết (2010)

 • Tổng quan về nhận dạng người nói. Giám định nhận dạng người nói tiếng Việt theo phương pháp nghe-phân tích phổ âm thanh. Khả năng phana biệt người nói của âm tiết tiếng Việt. Giám định tự động nhận dạng người nói tiếng Việt

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Lê Văn Hùng;  Advisor : Nguyễn Thị Thủy; Vũ Hải (2019)

 • Tổng quan các nghiên cứu liên quan của các hệ thống trợ giúp cho người khiếm thị và các phương thức phát hiện đối tượng trong môi trường trong nhà. Biểu diễn dữ liệu đám mây điểm và đề xuất phương pháp phát hiện mặt bàn. Ước lượng các cấu trúc hình học cơ bản bằng thuật toán ước lượng mới bền vững sử dụng các ràng buộc. Phát hiện và ước lượng mô hình đầy đủ của đối tượng 3D và phá...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thanh Bình;  Advisor : Nguyễn Hữu Đức; Nguyễn Thanh Thủy (2015)

 • Nêu các kiến thức nền tảng liên quan đến kế hoạch và cộng tác, tính toán lưới, khung lưới cộng tác, các giải pháp thực thi kế hoạch trên lưới. Mô hình kế hoạch và khung cộng tác đa dụng. Làm mịn kế hoạch. Thiết kế và cài đặt khung lưới cộng tác đa dụng.