Ts-Công nghệ thông tin (64)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 64

 • 338093.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Đào Vũ Hiệp;  Advisor : Trần Quang Đức (2023)

 • Giới thiệu vai trò của ảnh nhiệt trong bài toán phát hiện và theo vết đối tượng. Kỹ thuật học sâu áp dụng trong bài toán. Bài toán phát hiện, theo vết đối tượng người sử dụng kỹ thuật học sâu dựa trên ảnh màu và ảnh nhiệt. Xác định các chỉ số để xây dựng trọng số trong kết hợp ảnh màu và ảnh nhiệt. Phương pháp phát hiện đối tượng người với độ nhiễu và cường độ nhiệt.

 • 338095.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Chu Bá Thành;  Advisor : Trịnh Văn Loan (2023)

 • Tổng quan về âm nhạc và phân lớp thể loại âm nhạc. Định danh một số làn điệu dân ca Việt Nam. Phân lớp thể loại âm nhạc trên bộ dữ liệu nhạc việt, GTZAN và FMA dùng học sâu.

 • 332768-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Ngô Văn Linh;  Advisor : Thân Quang Khoát (2023)

 • Tổng quan về mô hình Bayes, tổng quan học mô hình Bayes trên luồng dữ liệu, tập dữ liệu và độ đo, mạng đồ thị tích chập; khai thác tri thức tiên nghiệm trong luồng dữ liệu; Dropout với khả năng tự thích nghi cho luồng dữ liệu; cân bằng giữa tính ổn định và mềm dẻo.

 • 332742.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyen Van Hien;  Advisor : La The Vinh; Dovis Fabio (2022)

 • Tổng quan về GNSS và giả mạo GNSS; phương pháp phát tín hiệu giả mạo trong trường hợp tín hiệu hỗn hợp dựa trên hướng tới của tín hiệu (AoA); phương pháp phát hiện tín hiệu giả mạo trong trường hợp tấn công phức tạp.

 • 332714-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Huynh Hoang Long;  Advisor : Nguyen Huu Duc; Le Trong Vinh (2022)

 • Tổng quan về mô hình chợ ứng dụng đám mây O-marketplace; mô hình ứng dụng đa đám mây kết hợp.

 • 327658-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Hà Thị Thanh;  Advisor : Nguyễn Thị Kim Anh; Nguyễn Kiêm Hiếu (2022)

 • Tổng quan về hệ thống hỏi đáp và các kiến thức nền tảng; bài toán lựa chọn câu trả lời đúng trong hệ thống hỏi đáp cộng đồng; bài toán tóm tắt câu trả lời trong hệ thống hỏi đáp cộng đồng; bài toán tìm câu hỏi tương đồng trong hệ thống hỏi đáp cộng đồng.