Tz-Ngành khác (12)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 12 of 12

 • 332745-tt.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Đỗ, Thị Minh Trang;  Advisor : Nguyễn, Tiến Long; Phạm, Văn Sơn (2022)

 • Tổng quan cơ sở lý luận về tiếp cận đa văn hóa trong dạy học phần khối ngành kỹ thuật; cơ sở thực tiễn về tiếp cận đa văn hóa trong dạy học phần khối ngành kỹ thuật ở trường Đại học Hàng hải Việt Nam; tiến trình thiết kế, thực hiện dạy học tiếp cận đa văn hóa các học phần khối ngành kỹ thuật ở trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

 • 277371.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quốc Khánh;  Advisor : Ngô Tứ Thành (2018)

 • Cơ sở lý luận và thực tiễn dạy học trực tuyến theo tiếp cận tương tác. Thiết kế và tổ chức dạy học khóa học trực tuyến học phần kiến trúc máy tính ngành công nghệ thông tin theo tiếp cận tương tác. Thực nghiệm sư phạm - đánh giá khóa học trực tuyến học phần mềm kiến trúc máy tính theo tiếp cận tương tác.

 • 139969.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Võ Thu Hà;  Advisor : Bùi Quốc Khánh; Nguyễn Phạm Thục Anh (2012)

 • Trình bày tổng quan về hệ điều khiển chuyển động tay máy công nghiệp. Nghiên cứu ứng dụng điều khiển thích nghi để nâng cao chất lượng cho điều khiển bám quỹ đạo của tay máy công nghiệp. Điều khiển thích nghi dùng bộ quan sát trượt cho các khớp tay máy có độ cứng vững thấp. Xây dựng mô hình thực nghiệm điều khiển cho hệ chuyển động tay máy công nghiệp.

 • 139961.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hồ Ngọc Vinh;  Advisor : Đỗ Long Vân; Phan Trung Huy (2012)

 • Luận án trình bày các khái niệm về ngôn ngữ chính quy, otomat mở rộng, mã, tính chất mã, mã luân phiên và đề xuất một một số kiến nghị.